đang giảm giá

Bộ máy - Bộ tản

Giảm 1%
63.590.000VNĐ 62.990.000VNĐ
Giảm 4%
62.490.000VNĐ 59.990.000VNĐ
Giảm 10%
53.499.000VNĐ 47.990.000VNĐ
Giảm 2%
34.990.000VNĐ 34.399.000VNĐ
Giảm 2%
29.990.000VNĐ 29.499.000VNĐ
Giảm 5%
27.599.000VNĐ 26.199.000VNĐ
Giảm 7%
27.499.000VNĐ 25.690.000VNĐ
Giảm 6%
22.799.000VNĐ 21.399.000VNĐ
Giảm 7%
21.199.000VNĐ 19.799.000VNĐ

linh kiện tản nước

Giảm 15%
1.990.000VNĐ 1.699.000VNĐ
Giảm 15%
1.990.000VNĐ 1.699.000VNĐ
Giảm 15%
1.990.000VNĐ 1.699.000VNĐ
Giảm 27%
2.999.000VNĐ 2.199.000VNĐ
Giảm 27%
2.999.000VNĐ 2.199.000VNĐ
Giảm 27%
2.999.000VNĐ 2.199.000VNĐ
Giảm 27%
2.999.000VNĐ 2.199.000VNĐ
Giảm 27%
2.999.000VNĐ 2.199.000VNĐ
Giảm 27%
2.999.000VNĐ 2.199.000VNĐ

linh kiện máy tính

Giảm 4%
799.000VNĐ 769.000VNĐ
Giảm 5%
1.899.000VNĐ 1.799.000VNĐ
Giảm 10%
3.899.000VNĐ 3.499.000VNĐ
Giảm 13%
4.599.000VNĐ 3.989.000VNĐ
Giảm 7%
Giảm 4%
2.579.000VNĐ6.999.000VNĐ
Giảm 7%
1.459.000VNĐ4.899.000VNĐ
Giảm 4%
1.599.000VNĐ2.699.000VNĐ

gaming gear

Giảm 13%
1.499.000VNĐ 1.299.000VNĐ
Giảm 5%
1.399.000VNĐ 1.329.000VNĐ
Giảm 17%
Giảm 39%
259.000VNĐ 159.000VNĐ
Giảm 15%

thiết bị ngoại vi
 • MÀN HÌNH MÁY TÍNH
 • LOA CAO CẤP
 • Giảm 4%
  3.849.000VNĐ 3.699.000VNĐ
  Giảm 2%
  8.389.000VNĐ 8.189.000VNĐ
  Giảm 20%
  6.999.000VNĐ 5.599.000VNĐ