fbpx

Details

EK-Extender G1/4 is suitable to extend port from block in order to fasten larger fittings that would normally be obstructed by hardware.

Made from nickel plated brass. Sealed with quality orings.

Technical data:
Threading: G1/4″
Diameter: 16,75mm
Height: 12,15mm

ROHS compliant!

Lưu & Chia sẻ giỏ hàng
Sao chép Link bên dưới và chờ dây lát để hệ thống tạo link giỏ hàng. Hoặc bạn có thể gửi link vào Email của bạn.
Trở lại Lưu & Chia sẻ giỏ hàng
Giỏ hàng của bạn sẽ được lưu với hình ảnh và thông tin về Sản phẩm và Tổng số giỏ hàng. Sau đó gửi cho chính bạn, hoặc một người bạn, với một liên kết để lấy nó bất cứ lúc nào.
Your cart email sent successfully :)