fbpx

BUILD BỘ MÁY TÍNH

Chọn CPU
2.489.000
 • Bảo hành 36 tháng.
3.189.000
 • Bảo hành 36 tháng.
1.359.000
 • Bảo hành 36 tháng.
14.989.000
 • Bảo hành 36 tháng.
1.699.000 1.499.000

Tiết kiệm 200.000 so với giá thị trường

 • Bảo hành 36 tháng.
Intel Core I5 9500
4.999.000
 • Bảo hành 36 tháng.
3.299.000 2.999.000

Tiết kiệm 300.000 so với giá thị trường

 • Bảo hành 36 tháng.
Intel Core I9 9940x
14.399.000
 • Bảo hành 36 tháng.
51.899.000
 • Bảo hành 36 tháng.

Liên hệ

36.599.000
 • Bảo hành 36 tháng.

Liên hệ

1.299.000
 • Bảo hành 36 tháng.
19.599.000
 • Bảo hành 36 tháng.
12.399.000
 • Bảo hành 36 tháng.
9.299.000
 • Bảo hành 36 tháng.

Liên hệ

8.299.000
 • Bảo hành 36 tháng.
7.599.000 6.899.000

Tiết kiệm 700.000 so với giá thị trường

 • Bảo hành 36 tháng.

Liên hệ

5.599.000 4.599.000

Tiết kiệm 1.000.000 so với giá thị trường

 • Bảo hành 36 tháng.

Liên hệ

5.599.000
 • Bảo hành 36 tháng.

Liên hệ

4.999.000
 • Bảo hành 36 tháng.
3.789.000
 • Bảo hành 36 tháng.

Liên hệ

1
2
...
4
Chia sẻ giỏ hàng
Sao chép Link bên dưới và chờ dây lát để hệ thống tạo link giỏ hàng. Hoặc bạn có thể gửi link vào Email của bạn.
Trở lại Chia sẻ giỏ hàng
Giỏ hàng của bạn sẽ được lưu với hình ảnh và thông tin về Sản phẩm và Tổng số giỏ hàng. Sau đó gửi cho chính bạn, hoặc một người bạn, với một liên kết để lấy nó bất cứ lúc nào.
Your cart email sent successfully :)